ارتباط با ما


 
 

ساعت کاری فروش

  • 8:30 - 13:30 & 17 - 20
  • 8:30 - 13:30

ساعت کاری خدمات پس از فروش

  • 8:00 - 13:00 & 17 - 20
  • 8:00 - 13:00
ایران مشهد تقاطع بولوار سجاد و خیام روبه روی اداره کل مسکن و شهرسازی گروه حودرو کاظمی

ایران مشهد خیام شمالی بعد از میدان بهارستان روبروی پایانه مسافربری فولکس کاظمی

05137623222
05137635111
05137114385-90

05137629410
ایران مشهد چهارراه خیام بلوار دستغیب انتهای خیابان فرهاد 28 پلاک 38

ارتباط با ما